VKB

Vikens Kultur- & Byaförening

VKB:s nya styrelse

Vid årsmötet den 14 mars fick VKB en nya styrelse.

Lotta Hördin omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är Fredrik Hallgårde, Kristina Hagman,

Gert van Doormalen, Thomas Uziel, Gun-Britt Jönsson, Per Eriksson, Lars Niwong och Kjell Näslund,

Lisbeth Ryberg och Elisabeth Schönbeck är suppleanter.

Sophiamöllan har fått en ny ordförande; Malte Wennerström.

Valberedningen består av Ulf Hallgårde och Gunilla Westeson.

"Vi ska köpa vingar för pengarna"

Sophiamöllan behöver nya vingar.

De gamla drabbades av röta och togs av säkerhetsskäl redan ned i slutet av förra året. Nu pågår arbetet med att hitta en lämplig leverantör av nya vingar. 

Stiftelsen Sophiamöllan kommer att söka medel från organisationer och fonder men behöver också vikenbornas hjälp.

Nu har därför en insamling startats för att få ihop de cirka 750 000 kronor som krävs för att få nya vingar till möllan.

Läs mer under fliken VKB/Aktuellt på denna hemsida. Under fliken Kulturskatterna/Sophiamöllan kan du läsa allt om möllans historia.

Om du vill stötta insamlingen till nya vingar går det bra att sätta in pengar till Stiftelsen Sophiamöllan på antingen bankgiro 5817-4038 eller swisha 1233958493.

Tack på förhand!

 

Aktuellt

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019!

Det kostar 200 kr per hushåll och år att vara medlem i VKB.

Det går att betala via bg 5705-4108 eller via swish 123 051 91 99.

Uppge namn, adress, telefon och e-postadress.

OBS! Om du är med i elavtalet, som löper till och med 2019, har du redan betalat in medlemsavgiften för 2019..

Tack för att du stöttar VKB!

Nya träd på Gröna Torg

Kommunen flaggar för vissa förändringar på Gröna Torg vid möllan. Läs mer under VKB och fliken Aktuellt.

Paul Jönska gårdens sommarprogram klart!

Läs mer »

Föreningens integritetspolicy/se fliken VKB

Vikens kulturskatter

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook