VKB

Vikens Kultur- & Byaförening

Aktuellt

Välkommen till VKB:s höststämma

Torsdagen den 18 oktober är det dags för Byaföreningens höststämma.

Den hålls i Vikens Hemgård och startar kl 19.

Nya och gamla medlemmar är välkomna.

Vi återkommer med ett mer detaljerat program. Men skriv redan nu in datumet in din almanacka.

Varmt välkommen!

Det blir en Vikenfest 2019!

VKB:s styrelse har beslutat att det ska bli en Vikenfest nästa år. Den kommer att äga rum sista helgen i juli, 27 och 28 juli.
Vi planerar för en hamnfest under lördagen, kanske med ett förstärkt maritimt tema, och en kulturhistorisk söndag.
Under hösten lägger vi upp några av riktlinjerna. Efter nyår sätter planeringen igång på allvar.
Vill du vara med?
Har du några idéer du vill förmedla?
Följ oss här på Facebook, eller på vår hemsida: vikensbyaforening.se, eller hör av dig till info@vikensbyaforening.se

Vikens kulturskatter

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook