VKB

Vikens Kultur- & Byaförening

Aktuellt

God fortsättning
på det nya året!

Vikens Kultur- och Byaförening önskar alla Vikenbor en god fortsättning på det nya året.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019.

Det kostar 200 kr per hushåll och år att vara medlem i VKB.

Det går att betala via bg 5705-4108 eller via swish 123 051 91 99.

Uppge namn, adress, telefon och e-postadress.

OBS! Om du är med i elavtalet, som löper till och med 2019, har du redan betalat in medlemsavgiften för 2019..

Tack för att du stöttar VKB!

Föreningens integritetspolicy/se fliken VKB

Vikens kulturskatter

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook