Vikens Kultur- & Byaförening

Uppdatering av hemsidan!

VKB söker en intresserad och kunnig person som kan ägna lite tid åt att uppdatera hemsidan och sociala medier!

Hör av dig till ordförande Fredrik Hallgårde fredrik@hallgarde.se eller Christina Norström c.norstromviken@gmail.com