Vikens Kultur- & Byaförening

Stenbryggans badstege

Tyvärr har trappan fått sig en knäck i den senaste tidens blåsväder. Erik Juelsson, bryggansvarig i VKB, kommer att se över och stärka upp det yttre räcket, där ett av fästena knäckts. Bedömningen är att trappan kan användas igen. Alla som vinterbadar måste hjälpas åt att ta bort tång och knacka bort is vid behov. ALLT HAVSBAD SKER PÅ EGEN RISK!