Vikens Kultur- & Byaförening

Meddelande från Dala Elfond

Så blir vintern för Dala Elfond
DALAKRAFT 2023-09-14
Hur blir elpriset i vinter? Som vanligt är det en omöjlig fråga att svara på, men säkert är att elpriset
i allmänhet, och Dala Elfond i synnerhet, har betydligt bättre förutsättningar med lägre risk än förra
året 
– Fjolåret var ett aldrig tidigare skådat extremår. Det är viktigt att komma ihåg det, säger
Dalakrafts vd, Mats Bengtsson. 
Bara det unika i att staten inte en gång, utan två, betalade ut elstöd för många miljarder till
såväl privatpersoner som företag, talar sitt tydliga språk. 

– Det är lätt att glömma i efterhand att det inte var någonting kring elmarknaden som var ”normalt”
vintern 2022-2023 – inte heller Dala Elfond, säger Mats Bengtsson. 
Vår förvaltade elfond presterade inte enligt förväntan under fjolåret. Men med hänsyn till hur
prognosen såg ut under hösten, då stora delar av energimängden i fonden inhandlades, så gjorde
våra elhandelsexperter ändå rätt bedömning baserat på vad de visste vid tillfället. 
– Hade spotpriset i stället hamnat på 5 kronor, vilket var prognosen, och det dessutom hade blivit
kallt, skulle Dala Elfond ha blivit en fin krockkudde som hade hållit nere priserna för våra kunder,
säger Bengtsson. 
Måste bedömas över tid 
Med helt andra inköpspriser, liksom goda grundförutsättningar i allmänhet genom välfyllda
vattenmagasin och gaslager i Europa, ser det mycket bättre ut för Dala Elfond inför vintern 2023-

 1. Även då det finns osäkerhetsfaktorer som exempelvis köld, kriget i Ukraina och
  kärnkraftstillgänglighet. 
  – Som vi ser det är Dala Elfond tillbaka och presterar som den brukar. Det vill säga ger ett stabilt
  pris över tid och kapar de värsta topparna, säger Mats Bengtsson. 
  Mats Bengtsson poängterar att Dala Elfond fortsatt är vår tryggaste och smartaste produkt på en
  volatil och snabbsvängande elmarknad. Den ska inte bedömas på några enstaka månader eller
  en enskild säsong. 
  – Vi vidhåller att ett förvaltat elpris är det bästa över tid.

Så funkar ett förvaltat avtal 
Till en elfond handlas en viss del av kundernas förväntade elförbrukning till en given månad in i
förväg – oftast en till tolv månader innan den ska användas. Baserat på vad marknaden tror om
prisutvecklingen och temperaturen så köper experterna in en mängd som kan variera från cirka 20
till 80 procent av den totala  förväntade förbrukningen – alltså hur mycket el vi tror att våra kunder
kommer att använda under en specifik period. 
– I år är den förvaltade andelen inhandlad på betydligt lägre nivåer än under fjolåret, baserat på
lägre priser samt nya konsumtionsmönster hos våra kunder. Det ger betydligt bättre
förutsättningar med lägre risk, avslutar Mats Bengtsson. 
Här fö

Jämförelse mellan Dala Elfond och rörligt pris
Här nedan illustreras förhållandet mellan Dala Elfond och rörligt pris i elområde 4 (SE3) sedan den
1 oktober 2021.

o
    

Snittpris Dala Elfond
Du som har en månadsavläst elmätare med månadsdebitering får ett månadssnittpris.
I september 2023 var snittpriset för Dala Elfond:
SE1: 32,74 öre/kWh
SE2: 33,02 öre/kWh
SE3: 50,18 öre/kWh
SE4: 87,18 öre/kWh
Priser är inklusive moms. Förvaltningsavgift: 50 kronor per månad och anläggning.