Vikens Kultur- & Byaförening

Macken i Viken

En fråga kom upp på Vikenkoll vad VKB gör för att få en snabb lösning på “mackproblemet”. Den befintliga Ingomacken kommer att försvinna, och VKB har fått besked att kommunen planerar för en temporär mack vid Vikens södra infart. VKB har i kontakter med kommunen förespråkat en permanent lösning med mack, laddningsstation och ev pendlarparkering i anslutning till korsningen Karlsfältsvägen/111:an när denna korsning förhoppningsvis förbättras.