Vikens Kultur- & Byaförening

VKBs Valborgsfirande

Sköna maj välkommen till vår bygd igen! Precis som Julia Nyberg som skrivit sången “Vårvindar friska”, menar vi på att våren sakta har börjar att visa sina första tecken. Med det önskar vi er välkomna till VKBs årliga Valborgsfirande i vårt vackra Viken. Schema för kvällen: 20.00 VKBs nya ordförande Richard Sandström välkomnar alla20.10 Kören […]