Vikens Kultur- & Byaförening

Information om förnyelsen av Öresundskablarna

För er information så kommer Svenska kraftnät att genomföra sjömätningar och  marinbiologiska utredningar under sensommaren. Det kommer att innebära att fartyg trafikerar sundet utanför Kristinelund. Även ett mindre flygplan kommer att användas under en dag. För mer information se bifogad informationsutskick eller information på webben. Sjömätningar och marinbiologiska utredningar under sensommaren. Mer info här »