Vikens Kultur- & Byaförening

Höststämma med studiebesök

I samband med årets höststämma testar VKB ett nytt upplägg: vi gör ett studiebesök. Nämligen i Vikenskolans nya lokaler.