VKB


Vikenfesten 2019 är över. Ett stort tack till alla som besökte hamnfesten och den kulturhistoriska söndagen. Och ett varmt tack till alla som gjorde festen möjlig.En ny park håller på att växa fram i Viken. Lördagen den 10 augusti arrangeras Vikenparkens dag av Höganäs kommun i samarbete med VKB.