Bli medlem i VKB!

Att bli medlem i VKB kostar endast 200:-/år/hushåll.

Som medlem i VKB erbjuds det förmånliga elavtalet via Öresundskraft!
Läs mer om elavtalet och hur du tecknar det här, VKB elavtal.

Så här betalar du medlemsavgiften 200:- till VKB
Swish
Betala enkelt och snabbt via Swish nr: 123 051 91 99.
Glöm ej att uppge namn, adress och vad du betalar för.

Bankgiro
Betala medlemsavgiften via bankgiro 5705 – 4108
Glöm inte ange namn och adress
Här kan du ladda ner PDF filer för utskrift av bankgiro betalning

Bankgiro blankett VKB medlemskap 1-år, 200:-

Så här betalar du medlemsavgiften till VKB

Swish
Betala enkelt och snabbt via Swish nr: 123 051 91 99.
Glöm ej att uppge namn, adress och vad du betalar för.

Bankgiro
Betala medlemsavgiften via bankgiro 5705 – 4108
Glöm inte ange namn och adress
Här kan du ladda ner PDF filer för utskrift av bankgiro betalning
Bankgiro blankett VKB elavtal inkl medlemskap för 1 år, 200:-

 

Bli medlem i VKB och teckna det förmånliga elavtalet genom Öresundskraft!

OBS! Detta elavtal är exklusivt för VKB.
Elavtalet från Höganäs Energi har inget med VKB’s elavtal från Öresundskraft att göra.

Värt att notera är att VKB’s elpris för oktober 2016 ligger 15% under spotpriset.

Vi skulle förstås gärna se att ännu fler av byns hushåll blev medlemmar. Både för att kunna förhandla fram ett ännu bättre elavtal och för att kunna få mer resurser för alla andra projekt som VKB ansvarar för.


Viken har ca. 2.100 hushåll varav 65 % är medlemmar i VKB. 900 hushåll har redan tecknat VKB’s förmånliga elavtal* med Öresundskraft. VKB använder sig av ett poolavtal som gett lägre priser än Öresundskrafts fastpris, men är något högre än helt rörligt elpris. Genom avtalet har elkostnaderna varit stabila för medlemmarna i VKB.
Avtalet löper på 3 år och börjar gälla från januari 2017 till december 2019.
Man kan alltid ansluta sig till elavtalet under perioden, då betalar man medlemsavgiftavgift för den återstående tiden. Öresundskraft bjuder på den fasta årsavgiften motsvarande 389 kr/år inkl. moms.

Så här betalar du medlemsavgiften till VKB

Medlemmar som redan tecknat PoolEl
Som elavtalskund via VKB kommer du att erbjudas automatisk förnyelse från Öresundskraft till det nya avtalet från 2017. Då betalar du medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-.

Medlemmar som inte tecknat PoolEl
Betala medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-. Du kan teckna avtalet under hela 3 års perioden, betala medlemsavgift de för den återstående tiden.
När du betalat medlemsavgiften fyller du i elavtalet på formulärsidan via Öresundskraft.
Avtalsformulär Öresundskraft-VKB

Bli ny medlem och teckna PoolEl
Betala medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-. Du kan teckna avtalet under hela 3 års perioden, betala medlemsavgift de för den återstående tiden. När du betalat medlemsavgiften fyller du i elavtalet på formulärsidan via Öresundskraft.
Avtalsformulär Öresundskraft-VKB