Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde är under perioden 1 maj – 30 september, vilket innebär att bryggorna är utplacerade under denna period. Vädret kan påverka datum för arbetet med bryggorna något.

 

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

 

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

 

Lisas brygga

Denna finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna. 

 

Stenbryggan

Året runt-brygga där trappan är kvar även på vintern (fr o m 2021).

 

Grähsa brygga

Finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året. Under badsäsong finns handikapp-ramp utplacerad (kommunens ansvar)