Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ur under denna vecka, (kommunens ansvar). Viss fördröjning eller förändring med arbetet kan ske med hänsyn till vädret under aktuell period.

 
Synpunkter samt information om bryggorna kan lämnas här ».

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

 

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

Badsäsongen ej påbörjad / trappan/bryggan inte ilagd.

 

Lisas brygga

Denna brygga finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna.

Bryggan har också försetts med en badramp för att rullstolsbundna skall kunna njuta av ett uppfriskande dopp i Sundet.

I anslutning till Lisas brygga finns en tillgänglighetsanpassad badstol.

Stolen är inlåst, koden till låset erhålles via kommunens tillgänglighetssida eller vid förfrågan hos Tempo (Vikens centrum).

Badsäsongen ej påbörjad / bryggan inte ilagd.

 

Stenbryggan

Upptagning samt iläggning av trappan ombesörjer VKB.

Badsäsongen ej påbörjad / trappan inte ilagd.

 

Grähsa brygga

Bryggan finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året.

Hamnföreningen ansvarar för bryggan.