Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ur under denna vecka, (kommunens ansvar). Viss fördröjning eller förändring av arbetet sker med hänsyn till vädret under aktuell period.

 
Synpunkter samt information om bryggorna kan lämnas här ».

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

 

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

 

Lisas brygga

Denna finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna.

Bryggan har försetts med en badramp för att rullstolsbundna skall kunna njuta av ett dopp i Sundet.

I anslutning till Lisas brygga finns en avpassad badstol.

Stolen är inlåst, koden till låset via kommunens tillgänglighetssida eller vid förfrågan hos Tempo (Vikens centrum).

 

Stenbryggan

Upptagning samt iläggning av trappan ombesörjer VKB.

 

Grähsa brygga

Finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året.

Hamnföreningens ansvar.