Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ur under denna vecka, (kommunens ansvar). Viss fördröjning eller förändring av arbetet sker med hänsyn till vädret under aktuell period.

 

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

 

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

 

Lisas brygga

Denna finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna.

 

Stenbryggan

Upptagning samt iläggning av trappan ombesörjer VKB.

 

Grähsa brygga

Finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året.