Badhytterna i Viken

Att väder, vind samt de stormar som varit behandlar kusten med förödande kraft har vi ofta fått erfara. Som Vikens profiler står våra badhytter längs stranden och får ta emot den pinande saltvinden.

2000 skedde en inventering och samtidigt påbörjades en upprustning av hytterna, detta upprepades efterhand och de sämsta blev åtgärdade. 2000 hade fem av 22 badhytter åtgärdats. Numera finns 25 Badhytter i VKB’s regi.

För ett antal år sedan kom så Lisas brygga som erbjuder till ett uppfriskande bad i Öresunds vatten vid nyttjandet av hytterna.

Badsäsongen för detta strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ut under denna vecka, (delvis, kommunens ansvar). Viss förändring av utplaceringen kan ske med hänsyn till vädret.

Finns intresse att anmäla sig till badhytt gäller följande.

Uthyrningsperiod är mellan 1/5 — 30/9.

  • Berättigade att stå i kö är medlem i VKB.
  • Varje medlemskap berättigar till en plats i kön.
  • Förtur har åretruntboende medlem.
  • Badhyttsavgiften är 1.500 kr./säsong.
  • Intresseanmälan skriftligt till: VKB, Box 108, 236 03 Viken eller info@vikensbyaforening.se ,
  • Hyran skall vara betald senast den 1/4.
    Bankgiro  5705 – 4108. eller Swish  1230519199  OBS! glöm ej uppge namn och att avgiften gäller badhytt!
  • Hyrestiden är två säsonger. Ny intresseanmälan inlämnas efter hyresperiodens slut.
  • Nycklar utlämnas 1/5, (vid hytt nr.7 mellan kl. 10.00-12.00), återlämnas senast 1/10.