Badhytterna i Viken

Att väder och vind och inte minst de stormar som varit behandlar kusten och Viken med förödande kraft har vi ofta fått erfara. Som Vikens profiler står våra badhytter längs stranden och får ta emot den pinande saltvinden.

Inför sommaren 2000 skedde en inventering och samtidigt påbörjades en upprustning av de sämsta hytterna. Denna åtgärd skulle sedan upprepas vart efter de sämsta blev åtgärdade. Denna sommar hade fem av 22 badhytter åtgärdats. Numera finns 25 Badhytter i VKB’s regi.

För ett antal år sedan kom så en efterlängtad brygga, (Lisas brygga), som försetts med en badramp för att även rullstolsbundna skall kunna njuta av ett uppfriskande bad i Öresunds vatten i anslutning till nyttjandet av hytterna.

Badsäsongen för detta strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ut under denna vecka. Viss förändring av utplaceringen kan ske med hänsyn till vädret.

Synpunkter samt övrig information kan lämnas här.

Om intresse finns för att anmäla sig till badhytt gäller följande.

Badhytternas uthyrning är mellan 1/5 — 30/9.

  • Berättigade att stå i kö för badhytt är endast medlemmar i VKB.
  • Varje medlemskap berättigar till en plats i kön.
  • Förtur har åretruntboende medlemmar.
  • Badhyttsavgiften är 1.500 kr./säsong.
  • Intresseanmälan skriftligt till: VKB, Box 108, 236 03 Viken eller info@vikensbyaforening.se (glöm inte telefonnummer och mailadress).
  • Hyran skall vara betald senast den 1/4.
    Bankgiro  5705 – 4108. eller Swish  1230519199  OBS! glöm ej uppge namn och att avgiften gäller badhytt!
  • Hyrestiden är två säsonger. Hyresgästen är välkommen med en ny intresseanmälan efter hyrestidens slut.
  • Nycklar utlämnas 1/5 och återlämnas senast 1/10.