Vikens Kultur- & Byaförening

God Jul & Gott Nytt År!

Nu är det snart 2024, glöm inte medlemsavgiften för att VKB ska kunna fortsatt verka ideellt för Vikens bästa. Medlemsavgift 2024

Årets Vikenbo

VKB vill gärna uppmärksamma personer som på något sätt gör det där lilla extra för vårt fantastiska Viken. Vi har därför beslutat att inrätta ett årligt pris och uppmärksamhet till Årets Vikenbo/bor Juryn kommer bestå av VKB styrelse mfl. Nomineringar med kort motivering skall sändas till info@vikensbyaforening.se senast 15 mars 2024 gärna tidigare om ni redan […]

VKBs Valborgsfirande

Sköna maj välkommen till vår bygd igen! Precis som Julia Nyberg som skrivit sången “Vårvindar friska”, menar vi på att våren sakta har börjar att visa sina första tecken. Med det önskar vi er välkomna till VKBs årliga Valborgsfirande i vårt vackra Viken. Schema för kvällen: 20.00 VKBs nya ordförande Richard Sandström välkomnar alla20.10 Kören […]

Årsmöte den 9e mars med ny uppdaterad talare

Hej, Nu är det snart dags för årsmöte som ni alla är hjärtligt välkomna närvara vid den 9e mars. Vi kommer att vara på hemgårdsvägen och mötet startat kl 18.30 och det bjuds på kaffe och bulle. Talare som vi stolt presenterar är Kristina Paulson som informerar om sitt säkerhetsarbete i kommunen, och i synnerhet […]