VKB


Enligt kommunen mår träden som ramar in Gröna Torg dåligt. Därför ska de bytas ut i höst. Vilket trädslag det blir är ännu inte bestämt. Men 21 nya träd kommer att planteras. I samband med det vill kommunen göra en viss upprustning av platsen och har därför vänt sig till VKB. Vi har framför ett gammalt önskemål […]



Paul Jönska gården kommer under året att delta både i Trädgårdsrundan den 15 och 16 juni och Sommarträdgårdsrundan den 24 och 25 augusti. Söndagen den 14 juli är det dags för den så populära Våffeldagen. Alla söndagar från den 23 juni till den 25 augusti går det att delta i en guidad visning av det gamla skepparhemmet. […]



Vår kära Sophiamölla står just nu utan vingar. I slutet av förra året togs de gamla vingarna ned sedan det konstaterats att de var så drabbade av röta att de utgjorde en säkerhetsrisk. Samtidigt startade arbetet med att få fram nya vingar till möllan. Styrelsen för möllan är nu mitt uppe i detta arbete. Studiebesök har gjorts […]



Till WSP Sverige AB Att: Maria Andersson Box 574 201 25 MALMÖ Efter avgränsningssamrådet arrangerat av Välinge Innovation Sweden AB (8/11-2018) önskar jag att avge följande synpunkter på den planerade utvidgningen av verksamheten inom fastigheten Stubbarp 39:3 m fl i Viken i Höganäs kommun. Den aktuella anläggningen ligger nära trafikplatsen vid Prästavägen vid 111:an, och därmed i […]



VKB:s styrelse har beslutat att det ska bli en Vikenfest nästa år. Den kommer att äga rum sista helgen i juli, 27 och 28 juli. Vi planerar för en hamnfest under lördagen, kanske med ett förstärkt maritimt tema, och en kulturhistorisk söndag. Under hösten lägger vi upp några av riktlinjerna. Efter nyår sätter planeringen igång på allvar. […]