VKB


En fråga kom upp på Vikenkoll vad VKB gör för att få en snabb lösning på ”mackproblemet”. Den befintliga Ingomacken kommer att försvinna, och VKB […]Sjöfartsmuséet har uppdaterat sin information om årets utställning, kika gärna på museets sida. https://vikensbyaforening.se/vikens-sjofartsmuseum/