VKB


Den pågående pandemin påverkar också sommaren på Paul Jönska gården.
Inga visningar i huset och flera inställda arrangemang. Men trädgården står alltid öppen.