VKB


Till WSP Sverige AB Att: Maria Andersson Box 574 201 25 MALMÖ Efter avgränsningssamrådet arrangerat av Välinge Innovation Sweden AB (8/11-2018) önskar jag att avge följande synpunkter på den planerade utvidgningen av verksamheten inom fastigheten Stubbarp 39:3 m fl i Viken i Höganäs kommun. Den aktuella anläggningen ligger nära trafikplatsen vid Prästavägen vid 111:an, och därmed i […]