VKB


VKB:s styrelse har beslutat att det ska bli en Vikenfest nästa år. Den kommer att äga rum sista helgen i juli, 27 och 28 juli. […]