logo

 

Vikens Kultur- och Byaförening

na
 Styrelse
 Yttranden / Protokoll
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na


VKB Styrelse och Byaluren redaktionen


Vikens Kultur- och Byaförening (VKB) bildades 1993 genom en sammanslagning av tre lokala föreningar för att främja Vikens utveckling.

VKB verkar inom Vikens församling av Höganäs kommun.
Föreningens ändamål är att:

  • Verka för allmän trivsel inom samhället
  • Verka för bevarande av lokala traditioner
  • Verka för att Viken får så långt möjligt bibehålla sin ursprungliga prägel bevara kulturminnen i föreningens ägo eller som deponerats hos föreningen
  • Samråda med myndigheter etc. för bevarande av samhällets miljö mm samt av kulturella värden under kommunens m. fl. ansvar
  • Värna om invånarnas (och andra fastighetsägares) allmänna intressen, såväl inom samhället som gentemot den borgerliga och kyrkliga kommunen m. fl.
  • Ombesörja erforderlig (och avtalad) skötsel mm av fastighet(er), lokaler, inventarier och arkivalier mm, som ägs eller disponeras av föreningen.

Bli medlem i föreningen!

Att bli medlem i VKB kostar endast 200:-/år/hushåll.

Som medlem i VKB stödjer du inte bara VKB's verksamhet utan kan även ansluta dig till elavtalet som VKB förhandlat fram. Mer info om elavtalet kan du läsa här.

Medlemsavgiften betalas på


Bankgironr.  5705 - 4108

Glöm ej uppge namn och adress


 

Vikens Kultur- och Byaförening
Box 108
263 03 Viken


Info@vikensbyaforening.se


STADGAR

STADGAREfterlysning
VKB behöver fler medarbetare i kommittéer och styftelser.
Är du intresserad v.g. kontakta
Vikens Kultur- och Byaförening
Box 108
263 03 Viken

Kontakta VKB
Kontakta VKB