logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Miniatyr-fartyg

från 2006-års utställning


Nils-Erik Kullberg
Nils-Erik Kullberg
Foto: Karl-Olof Johansson


Inför 2006 års utställning donerade Gunnel Kullberg, änka efter f tullmästare Nils-Erik Kullberg, en stor samling fartygsmodeller – alla i skala 1:1200 eller 1:1250 - till Sjöfartsmuseet i Viken.
Samlingen består av ca 1000 modeller av handels- och örlogsfartyg från hela världen. De största modellerna är ca 25 cm – de minsta knappt 1 cm. De flesta modellerna är tillverkade av olika firmor i Tyskland (Wiking, Hansa, Delphin, Neptun, Navis, Mercator m fl). Några få i England (Tri-ang), Italien (Mercury), Danmark (Pilot) resp Sverige (Eskader). Nästa alla är utförda i olika metallegeringar. Några få är gjorda i plast.
Den imponerande samlingen förvaras i tre glasmontrar på en vägg och i en större hurts med utdragbara lådor.

miniatyrfartyg
Foto: Olle Bogren


Nils-Erik Kullberg var född 1915 på Tågaborg i Helsingborg; bodde under ungdomsåren i Hittarp. Han började sin tullkarriär i Helsingborg. Hamnade sedan via Stockholm och Lysekil som tullmästare i slutet på 1960-talet i Norrtälje, där han stannade till sin pensionering. 1980 bosatte han och hans hustru Gunnel sig i Helsingborg. Nils-Erik Kullberg avled i mars 2006, 91 år gammal, med önskan om att få sin samling donerad till ett museum.
I donationen ingick ett hundratal böcker med anknytning till samlingen. Utställningen utgör i dag en permanent del i Vikens Sjöfartsmuseum.


Paret Kullberg
Paret Kullberg
Foto: Karl-Olof Johansson


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB