logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Helge Ström

från 2004-års utställning


Helge Ström

Sommarens utställning år 2004 var helt tillägnad Helge Ström som ur konstnärlig synpunkt var en mångsysslare.
Han byggde fartygsmodeller, målade fartyg och andra marina motiv i olja och behärskade även andra tekniker. Han snidade i trä och gjöt i gips m.m.

Genom hans son Rune Ström, har vi tidigare erhållit som gåva några tavlor och i år fick vi ett helt stim av miniatyr-fiskar av skilda arter, utsnidade i trä och därefter målade. Några av dem med mindre skavanker, vilket dock inte hindrar att uppskatta deras konstnärliga värde.

Liksom förra året hjälpte oss Alf Tellström med att ur sin privata samling bistå med att utställa tolv tavlor av skilda storlekar gjorda av Helge Ström. Dessutom andra föremål bl.a. ett antal fiskmodeller gjutna i gips och därefter målade.


Helge Ström föddes i Lerberget 1903. Fadern Magnus Nilsson var under en period, 1902 - 1904, tullare i Helsingborg och antog då namnet Ström. Emellertid var det som fiskare han kom att livnära sig, vilket även blev Helges huvudyrke.

Familjen flyttade 1918, då Helge var 15 år, till Viken, där de bodde på Repslagaregränd 10, Villa Öresund. Samma år seglade Helge en period ombord tremastskonaren LOUIS av Viken, men fortsatte sedan att fiska tillsammans med sin far. Under Viken-tiden ägde man bl.a. fiskebåten HAJEN, som finns avbildad i ett flertal versioner.

År 1929 flyttade familjen - som nu bestod av 5 personer sedan Helge gift sig och fått sonen Rune - till Domsten på Seglarevägen 4. Här öppnades i början på 30-talet "Ströms Mjölk & Fisk", som existerade till 1945.

I praktbokverket "Havets män", utgiven 1945, kan man läsa följande: "Helge Ström är medlem i Hälsingborgs Fiskareförening sedan 1940. Han fiskar tillsammans med Magnus Ström. De har en motorbåt med en 4 hkr motor, en 16 fots snipa samt en eka. Fiskeredskapen utgöras av krok, garn, ryssjor, bottengarn och närdingar. Helge Ström har varit med och bildat Norra Luggude Fiskeri förening och han var en tid dess v. ordförande. I släkten före honom har hans far, farfar och morfar ägnat sig åt fiske."

År 1953 flyttade hela familjen till Ramsjöstrand, där resten av livet tillbringades. Här var Helge Ström under ett antal år även hamnkapten vid sidan om sitt fiskeri, som så småningom minskade i omfattning och den konstnärliga verksamheten ökade. Förutom konstnärverksamheten spelade Helge dragspel och har bidragit med bakgrundsmusik på Vikens Biograf. Han har också sysslat med båtbyggeri av snipor och andra mindre båtar. Helge Ström avled i Ramsjöstrand 1985.

Domsten-Byförening hade 1986 en uställning om honom kallad "Helge Ström och havet". Delar av denna har donerats till Vikens Sjöfartsmuseum. Sonen Rune Ström skrev i Kullabygd 1987 en uttömmande artikel "En fiskares väg" om sin far. Rune Ström har också i dagspressen bl.a Helsingborgs Dagblad skrivit ett antal artiklar om barndoms- och familjeminnen.

Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB


fiskmodeller

(Foto: Carl-Otto Ahlström)