logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Flaskskepp

från 2003-års utställning


Mads Boye

Mads Boye (1904-1994) var en dansk styrman, ursprungligen från Marstal, en metropol för sjöfart och skeppsbyggeri i Danmark. Senare blev Boye bosatt i Vordingsborg, där han byggde sina flaskskepp i hemmet. Han byggde nästan alltid med förebilder för sina alster, vanligtvis genom fotografier eller andra avbildningar. Hans egen erfarenhet inom sjöfarten gav honom många fördelar vid byggandet. Boyes flaskskepp finns på ett stort antal museer i Danmark. Alf Tellström, Helsingborg, hängiven samlare av nautica, blev personligen bekant med Boye, vilket resulterat i en stor samling av dessa flaskor, av vilka vi på Vikens Sjöfartsmuseum har fått nöjet att få förevisa ett antal, 46 stycken, ur samlingen, från mini-flaskor till magnumbuteljer.


flaskskepp


flaskskepp

(Foto: Carl-Otto Ahlström)


STIG ÅSBERG

Stig Åsberg, numera avliden, var kansliskrivare vid SJ, ingift i redare-familjen Carlström, som hade företaget i Helsingborg och bostaden i Viken. Som hobby hade han bl.a. att måla akvareller av fartyg och andra motiv med anknytning till sjöfarten.


Stig Åsbergs akvarell Stig Åsbergs akvarell

(Foto: Carl-Otto Ahlström)


RÄDDNINGSFARTYG

Kurt Sandgren, Jonstorp, modellbyggare och trädsniddare, hade en utställning av fartygsmodeller med dels en modell av den norska räddningskryssaren Colin Archer från 1893 och dels med den svenska räddningsbåten Hjälparen av Galtabäck från 1907. Den sistnämda är under utryckning med hjälp av ett hästspann och ett flertal gubbar, utsnidade med känsla och finess.


Colin Archer
Räddningsbåten Hjälparen

(Foto: Carl-Otto Ahlström)

Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB