logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
Museets historik
Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Namnbrädor

från 2002-års utställning


Escutcheon; (bl.a.) namnbräda på fartyg, särskilt sådan på skutas akterspegel. Namnbrädor med högt belägen och väl synlig placering midskepps på större lastfartyg kallas snarare name boards.


Namn på ett fartyg var från början inte alldeles vanligt och inte heller att ange det på skrovet. Bruket av namnbrädor var förmodligen en följd av att man skulle känna igen ett fartyg då det låg i hamn. Lastägare och andra intressenter ville ju veta att varor och gods lastades eller lossades från rätt fartyg. På en brädbit målade eller högg man in namnet och satte upp namnbrädan vid fartygets landgång. För att skilja fartyg med samma namn åt tillkom också bruket att sätta ut hemorten. Efter hand blev dessa namnbrädor allt mer utsirade med ornament och bladslingor som krävde större utrymme på den plats i aktern, där namn- och hemortsbrädorna oftast placerades - även på fartygets sidor och för kunde namnbrädor förekomma.

Namnbräder är i dag samlarobjekt och pryder många hamnbyggnader och privathem både på husfasad och inomhus. Befogad varning för värdelösa kopior bör utfärdas. Tag gärna reda på en namnbrädas historia för att dokumentera äktheten. På Vikens sjöfartsmuseum kan man se många trevliga och historiskt äkta namnbrädor. I Byaluren nr 11 kan man läsa om hur en donator skänkte flera attraktiva skeppsnamnbrädor till muséet.

När ångfartyg av järn började på 1800-talet sitt inträde fortsatte man med namntraditionerna men med namnplåtar på vilka bokstäverna av mässing fastnitades. Eftersom detta blev dyrbart övergick man att måla fartygens namn direkt på plåten i för och akter. I sundet passerar i dag fartyg som har namnet målat i meterhöga jättebokstäver midskepps eller längs hela fartygssidan. Det är inte bara upplysande utan ser även trevligt ut även om det inte kan mäta sig med forna skepps namnbädor.

Källa:
Tomas Johannesson, Viken.


namnbräda Sofi från Viken

namnbräda Iris och Agnes


namnbräda Georg Nicolas

namnbräda Lesseps


GUNNAR

PALLESEN

ZIPPORA

HELLEVI

JOHN

HEIMDAL