logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
Museets historik
Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Fisket förr i Viken

från 2001-års utställning


Vikens Sjöfartsmuseum har som målsättning att varje sommar visa en specialutställning med varierande innehåll. 2001-års utställning behandlade Fisket förr i Viken, vilken visades dels i en monter och dels på ett dubbelsidigt skärmställ i tre sektioner.

I montern visades bl.a. ett gammalt fiskegarn av bomull, klöat, fläat och stenat. Här fanns också ett kroka-garn färdigt att "sätta", upplagt på ett tråg kallat "schå", ett ålaljuster, en större modell av en snipa och en mindre av en fiskebåt typ kvass, där levande fisk kunde förvaras.
Skärmstället var, som tidigare nämnts, indelat i sektioner. En sektion upptog artiklar om fisket i Viken skrivna av äldre Viken-bor, varvat med fotografier av fiskare och fiskegarn.

fiskegarn

På andra sektionen var uppsatt en mängd mindre fisketillbehör, som framplockats ur våra gömmor. Här fanns böddenålar, flöten, sänken m.m. Dessa var uppsatta på indelade ark med förklarande text till de olika tillbehören samt de lokala ordens innebörd.

böddenål böddenål
böddenål böddenål

Bödde-nålar: ofta hemmagjorda nålar utskurna i trä av olika slag.
Många använde gamla trasiga tumstockar, som var utmärkt råmaterial för utskärning av nålarna. Senare gjordes nålarna även av metaller.
Bödda/Böda, skånskt uttal för ordet Böta, d.v.s. laga, reparera söndriga maskor i nät.


Flytkropp

Nä´bor´=Nätbord=Nätkavel=Maskstolpe: Träbrickor, ofta av hårda träslag i skilda storlekar, som användes vid hantverksmässig tillverkning och böddning/lagning av nät. Maskans storlek bestämmes av nätkavelns bredd.

Flytkropp

Flä, Flän=Flå, Flån=Flö, Flön=Flöte, Flöten: Flytkropp som användes till att hålla fiskeredskap uppe i vattnet. Flä är enligt äldre källor det mest använda ordet för flöte i Viken och dess närhet. Men uttalet varierade och vid västkusten användes även order Flå och Flö. Fläna skars förr ut av barken av t.ex. sälg, poppel och andra träslag, senare tillkom korken och tog överhand. Flötena formades och påmonterades på övertelnen.

Den tredje sektionen upptog en ordlista kallad Fiske-Lexikon för Viken-bor på 9 A4-ark med en hundratal lokala ord och uttryck, varav ett flertal försvunnit ur språkbruket, som i stor utsträckning användes av fiskare och andra. Dessa ord finns vanligtvis ej upptagna i våra moderna lexikon, och har kommit till stånd genom samtal med äldre Viken-bor och annan forskning. Här fick man förklaringar till en mängd lokala och skånska ord, som i många fall har anknytning till danskan. Denna ordlista hoppas vi kunna utöka efterhand.

Skärmställets motsatta sida började med utdrag från tidningsartiklar från förra sekelskiftet till 1940-talet om fiske och fiskeplatser i Viken.

Fiskebåten Hajen

Den andra sektionen på denna sida upptogs av äldre fotografier med stämningsbilder från Viken och Kullabygdens kuster, tagna och ställda till vårt förfogande av vår medarbetare Bengt Tellström.
Den sista sektionen upptog en oljemålning av fiskebåten Hajen, målad av fiskaren Helge Ström. Han ägde båten tillsammans med sin far Magnus Ström och de bodde under olika perioder i såväl Lerberget som Viken och Domsten. Tavlan har skänkts till museet av sonen Rune Ström. På samma sektion fanns även en annan tavla av Helge Ström, en halvmodell i trä, även denna föreställande fiskebåten Hajen.

stampastövlar

Vid skärmställets golvyta fanns ett antal större fiskeföremål utställda, där man bl.a. kunde se ett par ålderdomliga s.k. stampastövlar, som användes då man stampade orm, d.v.s. då man på grunt vatten fångade sandmark att användas som agn. Här fanns också en flätad ålarusa m.m.

Stampa-stövlar för "orm" fångst.
Sandormen användes för angning av krok.
Bredvid en "krabbe", en primitivt ankare.

För den ytterligare intresserade hänvisades till vår ordinarie fiskeavdelning, belägen på den sedan några år tillbaka inredda vindsvåningen.

Den största delen av föremålen på den tillfälliga fiskeutställningen kommer att tillvaratas och förflyttas upp på vindsvåningen, där föremålen kommer att exponeras sedan en del smärre förändringar för utrymmets skull vidtagits.

Nästa sommars utställning är planerad att visa Namnbrädor på fartyg och fartygshistorik i anslutning till dessa. Vi reserverar oss dock för ändringar i planerna. Som ett litet museum med små resurser, gäller det att ta vara på de chanser som uppenbarar sig. Sommaren 2000 utställde modellbyggaren Kurt Sandgren från Jonstorp sina välbyggda fartygsmodeller och träsnidade sjömansfigurer, ett erbjudande som erhölls sent och som ej kunde avböjas, och visade sig vara mycket uppskattat och välbesökt.

(Foto: Erik Sallmén)


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB