logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Fartygshistorik

Utställningar:
Fisket förr i Viken
Namnbrädor
Flaskskepp
Helge Ström
David Lock
Miniatyr-fartyg
Persiwald
12 tremastskonare
Lotsar i Viken
Fartygsmodeller
Skeppsbyggeri
Gustav Arne
Judarnas flykt 1943
Sjömansarbeten
Fisket förr i Öresund

 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Museets historik


Modell av brigg

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även "stugan" för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.

Till sjöfartsmuseet skänktes också år 1958 en "ljugarebänk" tillverkad av en trämast till ett segelfartyg.

Donator och tillverkare var skeppsredaren Stellan Banck, vars far och farfar hade sina rötter i Viken. "Bancka-bänken" var konstnärligt gjord, stod placerad i anknytning till Eriksborg, men förflyttades 1997 till nuvarande plats utanför Vikens Sjöfartsmuseum.

I Viken har byggts segelfartyg sedan urminnes tider, vanligtvis på strandmarken, dokumenterat från 1738. I slutet på 1800-talet och fram till 1920 byggdes fartyg av Janne Hagerman vid Vikens Skeppsvarf.

Ett stort antal skeppsredare var etablerade med Viken som fartygens hemort, ofta i partrederiform där även ortens innevånare hade satsat andelar i fartygen. Söner av dessa redare lade ofta grunden till de större rederier som senare startades i Helsingborg och andra närbelägna städer. Från 1872 och fram till 1948 fanns lotsstation i Viken där till en början 14 kronolotsar var stationerade till hjälp för fartygens passage genom Öresund. Under lotsarna lydde också Svinbådans fyrskepp som fanns mellan åren 1866 - 1960. I Viken fanns också kustbevakare/tullare; bärgarelag som hjälpte till vid strandningar; och sist men inte minst fiskare, som sannolikt är den egentliga ursprungsbefolkningen i Viken.

Flertalet av de forna Viken-borna startade sitt liv som kock/jungman och avancerade i många fall till sjökapten/skeppsredare. Sedan de pensionerat sig blev de ofta husbehovsfiskare.

I hemmen samlade sjömanssouvenirer och minnessaker av olika slag. Mycket av detta har skänkts till Vikens sjöfartsmuseum. I muséet belyses den gamla sjöfartskulturen, som satt sin prägel på livet i Viken, genom

  • Modeller och avbildningar av Vikenskutor
  • Verktyg och navigationsinstrument
  • Sjömansarbeten och minnen från långväga resor
  • Föremål från skeppsbyggeri, lotsning och fiske
  • Dokumentation i text och bild av sjöfararbebyggelsen och dess innevånare i Viken

Vikens sjöfartsmuseum är idag organiserat som stiftelse och drives genom frivilliga entreavgifter samt försäljning av Bror Malmstens böcker om sjöfart och fartyg från Viken/Nordvästskåne. Ett häfte kallat Vikeniana, som behandlar olika ämnen med anknytning till Viken, göres också i mindre upplagor och säljes på muséet.

Förutom ordinarie öppethållande under sommaren kan Sjöfartsmuséet visas efter överenskommelse.

Flaskskepp Närbild av fartygsblock Barkskeppet Jolani

Gåvor av intresse för sjöfartskulturen mottages tacksamt,
även penninggåvor till hjälp för muséets bevarande.

Vikens Sjöfartsmuseum Vikens Sjöfartsmuseum Vikens Sjöfartsmuseum