logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Judarnas flykt 1943

från 2013-års utställning


invigningen av utställningen
(Foto: Olle Bogren)


Årets temautställning visade de danska judarnas flykt över Öresund 1943. Temat intresserade många. Antalet besökare var betydligt större än tidigare år. Många kom till Sjöfartsmuseet just för att besöka temautställningen, som invigdes den 23 juni av Rikdagsledamot Tina Acketoft och chefen för det Danska Marina Hemvärnet, kommendör Jens Walther.

Sjöfartsmuséet
(Foto: Olle Bogren)

Utöver temautställningen hade Sjöfartsmuseet av Christer Fournstedt fått låna fem stora modeller, främst skolskeppet Danmark och tremastskonaren Meta.

Dessutom mottog museet som gåva en fin modell av danska fiskekuttern Haabet.

Museet är nu stängt fram till sommaren 2014, då vi återkommer med en ny temautställning.

Årets temautställning finns dock kvar tills vidare. Vi har därför möjlighet att öppna museet för intresserade och grupper. Vänd er till museets styrelse – se telefonnummer nedan.

En särskild broschyr har gjorts och kan laddas ned här


Sjöfartsmuséet
(Foto: Olle Bogren)

Modell av danska fiskekuttern HAABET, som byggdes 1888 på Janne Hagermans Varv i Viken och levererades till danska fiskare i Liseleje. Modellen är byggd av Vikenborna Lars Karlsson och Bengt Tellström, som 2013 skänkte modellen till Vikens Sjöfartsmuseum.


De danska judarnas flykt över Öresund 1943. Miniutställning (PDF fil)

Välkommen på ett besök, vi har ingen entreavgift, men tar gärna emot en frivillig penninggåva.
Museet håller sommaröppet från den 25 juni till den 12 augusti mellan kl 14.00 - 17-00.
Andra tidpunkter kan arrangeras.


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB