logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Skeppsbyggen i Viken genom tiderna

från 2011-års utställning


Årets sommarutställning 2011 på Vikens Sjöfartsmuseum har som rubrik ”Skeppsbyggeri i Viken genom tiderna”. En förteckning av samtliga kända skepps- och båtbyggare finns tillgänglig med uppgift om deras byggnationer. Likaså över kända fartygsbyggen såväl kronologiskt som alfabetiskt. Ett skärmställ visar nytillkomna foton av fartyg som byggts på orten. En modell av en tullbåt, ursprungligen byggd 1914 i Viken, har vi fatt låna till utställningen. Modellen är byggnad av tullaren Lennart Karlsson, Viken.


sjof 13
Bild: Olle Bogren


Dessutom har vi fått äran att ställa ut ett antal alster av den kände modellbyggaren och träsnidaren Kurt Sandgren, Jonstorp, som delvis tagit fasta på temat skeppsbyggeri. En nybyggd öresundssnipa är blickfång i montern. Den halvdäckade snipan har sitt ursprung från Råå, men snarlika sådana byggdes även i Viken.
Några utskurna gubbar timrar på ett båtskrov. Några andra sågar timmer på gammaldags vis. Några skeppare och fiskare samtalar i hamnen. Ett fiskarepar kommer körande med sin rullebör. Och ljugarebänken har också fått sin tolkning. Det finns en oerhörd charm i dessa med konstnärlig finess utsnidade figurer.


sjof 13
Bild: Olle Bogren


Inom konstens ramar har vi också fått tillgång till ett antal akvareller med Viken-motiv gjorda av Lars-Goran Klintberg, Höganäs. Han har sina rötter i Viken. Fadern var sjökapten, farfar var mästerlots, farfars far var skeppare och farfars farfar var fiskare och båtskeppare. Motiven har han lånat från gamla vykort och satt sin egen prägel på utförandet, gjort med kärlek och omsorg. Väl värda att uppmärksammas.


sjof 13
Bild: Olle Bogren


Förutom vad som ovan nämnts finns en monter med gamla skeppsmodeller av olika storlekar gjorda av Viken-bor. Montern domineras av det legendariska klipperskeppet THERMOPYLE, som iståndsatts av vår egen medarbetare Bengt Tellström.


I övrigt är museet fyllt av tavlor och prylar av allehandra slag med anknytning till sjöfart och fiske.
Välkommen till en rundtur i våra lokaler som erinrar om den tid då Viken var en fiske- och sjöfartsby.


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB