logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Fartygsmodeller från skilda epoker

från 2010-års utställning


År 2010 års sommarutställning på Vikens Sjöfartsmuseum består av 2 montrar fyllda med modeller av fartyg och andra flytetyg av skilda slag och från olika tidsepoker.


sjof 13
Bild: Bengt Tellström


I den ena montern har jagaren SMÅLAND fått stå modell till ett ca 1,30 meter långt fartyg och en midre torpedbåt PLEJAD får också representera örlogsfartygen. En högsjöbogserare hör också till de större modellerna och dessutom finns här en udda tullbåt med pontoner. Några mindre båtar och en helikopter smyckar montern.


sjof 13
Bild: Bengt Tellström


Den andra montern domineras av en större kinesisk djonk, en hjulångare och en turkisk fiskebåt benämnd "Taka". Här finns även i mindre format, ett äldre egyptiskt drottningskepp, en vassbåt, några mindre båtar och figurer i form av hästar och en beriden kamel.

På de flesta av fartygen finns små mänskofigurer med anknytning till respektive fartyg.


sjof 13

Samtliga modeller är byggda och försedda med detaljer tillverkade av framlidne Viken-bon Dündar Ünal. Han föddes i Turkiet 1930. Utbildade sig till art director och kom till Sverige 1959, där han arbetade på en reklambyrå i Stockholm till 1965. Då förflyttades arbetsplatsen till Helsingborg och ett nybyggt hus på Poppelvägen i Viken blev bostad. Här bildade han familj med hustru Dorrit och en son Eral föddes 1967 och en dotter Gabriella 1970. Under 70-talet inköptes ett hus på Bygatan i Gamla Viken. Här bodde han till sin hastiga död 1999.

Som hobby hade Dündar att bygga modellfartyg av skilda slag, vilka vi på sjöfartsmuseet, genom hustruns och barnens goda minne, fått lov att göra en utställning av.

Han hade förmåga att av uttjänta föremål, kulspetspennor, skruvkorkar m.m. använda dessa till sitt modellbyggen. De som kände honom väl, tror att han på sin brutna svenska skulle kunna berätta många trevliga och humoristiska historier kring modellerna, men tyvärr. Vi får nöja oss med att kunna beskåda dem.


sjof 13
Bild: Bengt Tellström


Vi må ej förglömma en nybyggd modell av danska skonerten KAREN, Marstal, som byggts av vår medarbetare Bengt Tellström, inspirerad av den storslagna namnbrädan från fartyget som vi tidigare förärats.

Samtidigt kan besökaren passa på att se museets egna modeller:

  • Det praktfulla 5-mastade barkskeppet ELSA byggd av Carl Nilsson, Viken
  • En mindre råsegelskonare av samme byggare
  • En annan skonare byggd av tullaren Lennart Karlsson, Viken
  • Finska skolskeppet 4-mast barken FENNIA, nytillkommen gåva
  • En brigg, en dansk fiskebåt och en snipa

Besökaren kan också njuta av vår samling av miniatyr-modeller i skala 1:1250 som idag består av ca 1.000 fartyg omfattande örlogs-, passagerar- och handelsfartyg från ett flertal länder.

Dessutom finns ett skärmställ med ett 60-tal kopior av gamla vykort och foton från Viken, uppförstorade till A-4 format.


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB