logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Lotsar i Viken

från 2009-års utställning


sjof 12
Bild: Bengt Tellström


Sommarutställningen år 2009 har titeln "Lotsar i Viken" och behandlar lotsverksamheten i Viken från 1700-tal till 1948 då Höganäs helt övertog Öresunds Norra Lotsstation, som etablerades i Viken 1874.

Redan på 1700-talet fanns ett antal lotsar i Viken, som är kända till namnet genom mantalsuppgifter. Troligt är att dessa var rekryterade båtsmän som huvudsakligen gavs uppgiften att lotsa fartyg ur svenska flottan. I övrigt är inget känt om deras verksamhet.

Först år 1872 då Öresunds Lotssällskap bildas blir Viken uppmärksammat som lotsplats. Sällskapet var privat och bildades av ett antal skeppare och sjökaptener i Kullabygden, till stor del från Viken. De svenska lotsarna sågs ej med blida ögon från dansk sida, där man haft privilegium på verksamheten tidigare, genom den av danskarna utprickade farleden Drogden. Tvister uppstod och ledde till diplomatisk aktivitet mellan Sverige och Danmark. Genom att svenskarna utprickade farleden Flintrännan, kunde lotsningen ske under lugnare förhållanden.

År 1874 anordnades statliga lotsstationer i såväl södra som norra Öresund och i Viken där Öresunds Norra Lotsstation var förlagd anställdes 13 lotsar och det privata lotssällskapet upphörde. Genom gruppfotografier och diverse handlingar från olika epoker, som finns bevarade är lotsarna kända till namnet. Några gamla lotsdagböcker ger också inblick i de fartyg som betjänades och antal lotsningar som utfördes av Viken-lotsarna. Personalen decimerades med åren och t.ex. 1926 var styrkan 9 man.

Lotsbåtarna varierade under årens lopp. Mest känd blev lotsångaren VIKEN som tjänstgjorde under åren 1892 till 1932, dvs 40 år. Ångaren blev även omskriven för några räddningsbragder som fartyget var inblandat i. En model av lotsångaren finns till beskådande, byggd av Viken-bon Bengt Tellström.


sjof 12


Fyrskeppet SVINBÅDAN, som lydde under Lotsverket, var intimt förknippad med lotsarna, som vid tjänlig väderlek var stationerade på fartyget. Det första fyrskeppet utlades vid Svinbådan år 1866 och det fjärde och sista kom att tjäna stationen i 66 år, mellan åren 1894 och 1960, då den permanenta fyren placerades i sundet.

Under åren 1857 - 1879 existerade Wikens Lifräddningsstation - även denna underställd Lotsverket - och några handlingar ger oss en inblick i dess verksamhet. Sedan SVINBÅDAN blev placerad i sundet minskade strandningarna betydligt, vilket bidrog till räddningsstationens upphörande.

År 1948 förflyttades lotsverksamheten från Viken till Höganäs och därmed var en epok i byns historia tillända. Kvar i Viken finns Lotshuset som idag disponeras som hamnkontor för Vikens Hamnförening.

Utställningen är uppbyggd på tavlor, fotografier, bevarade handlingar och litteratur m.m. En pärm med s.k. ansedlar på lots- och fyrfolk finns tillgänglig med uppgifter på enskilda personer.


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB