logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
 Museets historik
 Fartygshistorik
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

12 tremastskonare som byggdes i Viken

från 2008-års utställning


sjof 11
Bild: Olle Bogren - Vikens Sjöfartsmuseum


Som en fortsättning på förra årets utställning om tremastskonaren PERSIWALD av Viken komm sommarutställningen 2008 att handla om de 12 tremastskonare som byggdes i Viken av skeppsbyggmästare Janne Hagerman. Skutorna byggdes under åren 1900 - 1918 och levererades till orter i Vikens närhet, såsom Helsingborg, Råå, Lerberget och Höganäs. Ett flertal av dem var under perioder hemmahörande i Viken.
Fartygen gick olika öden till mötes, vilket framgår av nedtecknad historik.
En av skonarna VEGA existerar ännu och sjösattes i Gamleby i ombyggt skick under 2006.
Skutan har därefter riggats och detaljarbetats och under juni 2008 gjordes en provtur på småländska ostkusten.

En modell av den sist byggda tremastaren ALBERT, byggd av Lars Karlsson, Viken, kunde också beskådas i utställningsmontern. Som nybyggd modell visades fartyget under en kort period under sommaren 2003, men visades nu under hela utställningsperioden. En pärm med bilder och utförligare historik om fartygen fanns tillgänglig för intresserade.


sjof 11
Bild: Olle Bogren - Vikens Sjöfartsmuseum


Fjolårsutställningen om PERSIWALD av Viken, som var en av de välkända tremastarna, kommer att behållas i något nedbantat skick.

Under året har till sjöfartsmuseet av Stig Kahlke, Finland, donerats två praktfulla namnbräder, vilka finns uppsatta till beskådande. Dessutom det praktfulla 5-mastade barkskeppet ELSA, ca 950 miniatyrmodeller av krigs-, passagerar- och handelsfartyg, många skutetavlor, sjömansminnen, fiskedon m.m. Välkomna till en vision av sjöfolkets och fiskarens värld i Viken förr i tiden.

I år är det 50 år sedan Vikens Sjöfartsmuseum invigdes den 26 juli 1958. Museet var då inrymtt i den ännu existerande ångbåtsbryggan ERIKSBORG, som fortfarande förvaltas av sjöfartsmuseet. Ångaren ERIKSBORG byggdes 1890 och bryggan är således ursprungligen 118 år gammal, ett sjöfartsminne värt att bevara. Något officiellt firande är inte inplanerat, men förtjänar dock ett uppmärksammande.


Källa: Vikens Sjöfartsmuseum
webbmaster VKB