logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Museets historik
 Fartygshistorik

Utställningar:
Fisket förr i Viken
Namnbrädor
Flaskskepp
Helge Ström
David Lock
Miniatyr-fartyg
Persiwald
12 tremastskonare
Lotsar i Viken
Fartygsmodeller
Skeppsbyggeri
Gustav Arne
Judarnas flykt 1943
Sjömansarbeten
Fisket förr i Öresund

 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Stiftelsen Vikens Sjöfartsmuseum

logoFotograf: Fredrik Rege, studiorege.se

Årets temautställning på Sjöfartsmuséet
visar hamnens utveckling fram till våra dagar.

I Viken har det funnits en hamn eller hamnliknande konstruktion sedan mitten av sjuttonhundratalet.
I slutet av sjuttonhundratalet hade man börjat bygga skutor i Viken och i trakten däromkring. Det gjorde att kraven på en hamnutbyggnad växte och år 1866 gjorde löjtnant Wilhelm Gagner ett förslag som innebar en utbyggnad av Vikens hamn. Ritningarna granskades och godkändes av Södra vattenbyggnadsdistriktet. Det blev ett inseglingsgatt på 68 fot och ett hamndjup på 6 fot. 1867 påbörjades den stora utbyggnaden. Efter några års byggnation, där hamnbassängen fick den grundform som den fortfarande har idag, invigdes hamnen år 1869. På 1890-talet hade verksamheterna i och omkring hamnen ökat betydligt. Bland annat startade lots-verksamhet 1874 och varvsverksamhet 1890. Därför blev det aktuellt med en utbyggnad av hamnen och man förlängde då den västra pirarmen. (Trots förlängda kajer och pirarmar kvarstod dock ett gammalt bekymmer – hamnen sandade lätt igen.) Utbyggnaden hedrades med ett kungligt besök och den 28 augusti 1894 invigde kung Oscar II den utbyggda hamnen. Årets temautställning på Sjöfartsmuséet visar hamnens utveckling fram till våra dagar.
Jan Benke

 

ÖPPETTIDER 2016

       

Juli-aug

2/7-14/8 Lördagar & söndagar

14.00-17.00

Sjöfartsmuseet öppet

För besök andra tider utöver våra öppettider, ring:
042-23 62 22, eller 23 77 66.
Gratis entré


Vi som arbetar på museet


Jan Benke, kontaktperson VKB

070-305 51 40

Ingalill Stigborn

070-540 29 06

Björn Barmen

042-23 68 40

Carl-Johan Jargenius, sekreterare

072-726 51 51

Brita Malmberg

042-23 77 66

CG Stigborn

070-649 96 69

Mats Svensson

042-237744

Lars Jönsson, kassör 070-624 58 84
Lars Reuter 070-631 37 15