logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Museets historik
 Fartygshistorik

Utställningar:
Fisket förr i Viken
Namnbrädor
Flaskskepp
Helge Ström
David Lock
Miniatyr-fartyg
Persiwald
12 tremastskonare
Lotsar i Viken
Fartygsmodeller
Skeppsbyggeri
Gustav Arne
Judarnas flykt 1943
Sjömansarbeten
Fisket förr i Öresund

 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Stiftelsen Vikens Sjöfartsmuseum

logoFotograf: Fredrik Rege, studiorege.se

Årets temautställning handlar om fyrskepp


Svinbådans fyr är ett välbekant riktmärke i Viken och i Öresund.
Nu har du chansen att få lära dig allt om Svinbådans historia. På Sjöfartsmuseet handlar nämligen årets sommarutställning om fyrskepp. I centrum står förstås Svinbådan, som en gång var ett fyrskepp.

Utställningen öppnar på lördag den 1 juli klockan 13.
Museet är sedan öppet varje lördag och söndag mellan
klockan 13 och 16 fram till den 20 augusti.

Missa inte denna pärla!

 


Vi som arbetar på museet


Jan Benke, kontaktperson VKB

070-305 51 40

Ingalill Stigborn

070-540 29 06

Björn Barmen

042-23 68 40

Carl-Johan Jargenius, sekreterare

072-726 51 51

Brita Malmberg

042-23 77 66

CG Stigborn

070-649 96 69

Mats Svensson

042-237744

Lars Jönsson, kassör 070-624 58 84
Lars Reuter 070-631 37 15