Skriv ut!

Minnessten på gamla kyrkans altarplats
(foto: Olle Bogren)


GAMLA KYRKOGÅRDEN

Många som besökt Vikens gamla kyrkogård har blivit betagna av det vackra läget nära hav och strand. Förr låg platsen fritt mot havet.

Kyrkogården har anor ner i medeltiden och redan då fanns det ett kapell här. Kapellet, som var fallfärdigt vid slutet av 1600-talet, revs och ersattes av en kyrka. Den byggdes 1683-84 i korsvirke och tegel och fick torn för två klockor 1706. Vid 1800-talets början hade församlingen vuxit varför behovet av ny kyrka var stort. Den gamla kyrkan revs 1824 och den nya stod färdig 1826.

Kyrkogården är viloplats för många generationer Vikenbor. Vid en rundvandring får man en bild av Viken förr. Här ligger främst folk med anknytning till sjön, sjömän, skeppare och lotsar, och här finns hantverkarnas och böndernas gravar.

En ny kyrkogård söder om byn invigdes 1918.


Den gamla korsvirkeskyrkan (rekonstruktion)
Den gamla korsvirkeskyrkan (rekonstruktion)


Källa: Stig Ewaldson

--- Stäng fönstret ---