Skriv ut!

Sliprännor på Norra Hage
(foto: Olle Bogren)


Sliprännor på Norra Hage

Sliprännorna på Norra Hage tillhör sevärdheterna i Viken. Också på närliggande Vikens Ry finns fina sandstenshällar med sliprännor. Rännornas ursprung och uppkomst har länge varit ett omtvistat ämne.

Förr sa man att det var bönderna som skärpte eggen på sina hackor ("svärhackor") här. Några andra har hävdat att de avlånga skårorna uppkommit när man slipade sina brynen - "vädjestenar" - på sandstenshällarna och några andra åter att våra förfäder slipade sina svärd i skårorna. Arkeologer har synts ovanligt svävande på målet när sliprännorna kommit på tal och faktum är att de är sparsamt beskrivna i fackhandböckerna. Men där uttalanden förekommer är den vanligaste uppfattningen att rännorna uppkommit då människor från yngre stenåldern slipade sina stenyxor.

Sliprännorna på sandstenshällarna i Ry och i Viken är längsgående och de är mjukt u-formigt skålade, 3-5 cm i djupaste delen och mellan 30-50cm långa. Över hällarna går rännorna ofta i olika riktningar, men på fria ytor tycks de mest följa den öppna strukturen och löper då i parallella stråk.

Det kan vara på sin plats att säga något om de så kallade asteroarkeologernas uppfattning om dessa rännor. Under de senaste årtiondena har intresset för så kallade asteroarkeologi (även kallat arkeoastronomi) ökat väsentligt och urgamla monument som bland annat Stonehenge i England och Ales stenar här i Skåne tillhör de platser som tilldragit sig stort intresse. Båda har betraktats som ett slags kalendrar, som lagts ut för att markera såväl vinter- som sommarsolstånd.

Liknande intresse har slipskårorna rönt. Särskilt de på Gotland där det finns flera tusen. Där menar man att de skapats i samband med enkult som dyrkade månen under stenåldern. Man har visat att de flesta rännorna med jämna årsintervall pekar mot fullmånens upp- och nedgång vid passagen av vissa ljusstarka stjärnor. Andra skåror, sådana som inte passar in i mönstret, sägs i stället rikta in sig mot någon "icke preciserad stjärna". Man skulle kunna säga att slipskårorna på Gotland, liksom de här i och vid Viken, går i så gott som samtliga väderstreck varför sådana resonemang säkert går att föra.

Med all respekt för dessa teorier lutar nog det mesta åt att sliprännorna skapats av stenålderns folk ungefär ett par tusen år f. Kr. Då, under yngre stenåldern, levde det så kallade stridsyxefolket och formen på deras yxor skulle passa bra in i rännornas skålningar, varför slipning av dem på de mjuka sandstenshällarna var möjlig. Dessutom finns det många tecken på permanenta eller tillfälliga boplatser från den tiden i området kring Viken. Sandstenshällarna, som finns att se på "midsommarplatsen" på Norra Hage i Viken, låg då i skyddat läge vid stranden av den lilla insjö som bredde ut sig bakom den låga höjdsträckningen nära havet i väster.

Källa: Stig Ewaldson


--- Stäng fönstret ---