Skriv ut!
ingången

Wärdshuset Möllegården

Vikens största gård växte upp kring möllan. Utefter nuvarande Möllarevägens västra sida låg kostallet och svinhuset och korsvirkeslängan mitt emot hyste häststall och kammare för drängar och pigor.

I den präktiga mangården som ursprungligen var en envånings tegelbyggnad med halmtak, bodde möllare Lindberg och hans familj. Lindberg, som byggde möllan, föddes i Danmark men var släktanknuten till Viken.

1915 såldes huvudbyggnaden och den har sedan dess genomgått skiftande öden. Först inrättades ett hotell med populär restaurang. En tid fanns det flera bostäder här och på 1960-talet omvandlades dessa till bostadsrätter.

Källa: Byguide, Gamla Viken, En promenad i tid och rum

--- Stäng fönstret ---