logo

na
 BLI MEDLEM I VKB
na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

VKB ELAVTAL


Bli medlem i VKB och teckna det förmånliga elavtalet genom Öresundskraft!

OBS! Detta elavtal är exklusivt för VKB.
Elavtalet från Höganäs Energi har inget med VKB's elavtal från Öresundskraft att göra.


Värt att notera är att VKB's elpris för oktober 2016 ligger 15% under spotpriset.

Vi skulle förstås gärna se att ännu fler av byns hushåll blev medlemmar. Både för att kunna förhandla fram ett ännu bättre elavtal och för att kunna få mer resurser för alla andra projekt som VKB ansvarar för.


Viken har ca. 2.100 hushåll varav 65 % är medlemmar i VKB. 900 hushåll har redan tecknat VKB’s förmånliga elavtal* med Öresundskraft. VKB använder sig av ett poolavtal som gett lägre priser än Öresundskrafts fastpris, men är något högre än helt rörligt elpris. Genom avtalet har elkostnaderna varit stabila för medlemmarna i VKB.
Avtalet löper på 3 år och börjar gälla från januari 2017 till december 2019.
Man kan alltid ansluta sig till elavtalet under perioden, då betalar man medlemsavgiftavgift för den återstående tiden. Öresundskraft bjuder på den fasta årsavgiften motsvarande 389 kr/år inkl. moms.

Medlemmar som redan tecknat PoolEl
Som elavtalskund via VKB kommer du att erbjudas automatisk förnyelse från Öresundskraft till det nya avtalet från 2017. Då betalar du medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-.

Medlemmar som inte tecknat PoolEl
Betala medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-.
Du kan teckna avtalet under hela 3 års perioden, betala medlemsavgift de för den återstående tiden.
När du betalat medlemsavgiften fyller du i elavtalet på formulärsidan via Öresundskraft.
Avtalsformulär Öresundskraft-VKB

Bli ny medlem och teckna PoolEl
Betala medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-.
Du kan teckna avtalet under hela 3 års perioden, betala medlemsavgift de för den återstående tiden.
När du betalat medlemsavgiften fyller du i elavtalet på formulärsidan via Öresundskraft.
Avtalsformulär Öresundskraft-VKB

Så här betalar du medlemsavgiften till VKB
Swish
Betala enkelt och snabbt via Swish nr: 123 051 91 99.
Glöm ej att uppge namn, adress och vad du betalar för.

Bankgiro
Betala medlemsavgiften via bankgiro 5705 - 4108
Glöm inte ange namn och adress
Här kan du ladda ner PDF filer för utskrift av bankgiro betalning
Bankgiro blankett VKB elavtal inkl medlemskap för 1 år, 200:-

 

VKB:s elpris 2017

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, Moms
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittligt Volymvägt spotpris öre/kWh

Januari

27,54

78,93

33,07

Februari

27,42

78,78

33,16

Mars

25,67

76,59

29,54

April

23,78

72,60

28,29

Maj

24,28

73,23

29,30

Juni

 

 

 

Juli

 

 

 

Augusti

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

 

VKB:s elpris 2016

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, Moms
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittligt Volymvägt spotpris öre/kWh

Januari

31,97

85,09

30,88

Februari

26,32

78,03

19,02

Mars

27,24

79,18

20,97

April

23,87

74,09

20,51

Maj

25,0

75,50

22,20

Juni

31,70

83,88

32,38

Juli

28,94

80,43

27,89

Augusti

29,96

81,70

29,59

September

29,43

81,04

28,89

Oktober

31,85

84,19

36,41

November

34,85

87,81

41,47

December

29,72

81,53

34,24

Värt att notera är att VKB's elpris för oktober ligger 15 % under spotpriset.


 

VKB:s elpris 2015

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

32,47

84,34

29,12

Februari

32,82

84,78

30,11

Mars

29,32

80,40

24,69

April

30,69

81,36

24,12

Maj

29,93

80,41

21,82

Juni

29,11

79,39

19,30

Juli

18,9

66,75

14,1

Augusti

23,48

72,48

16,44

September

26,41

76,14

21,06

Oktober

27,73

78,04

23,97

November

28,55

79,06

25,28

December

26,41

76,39

18,97

 

VKB:s elpris 2014

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

40,14

94,18

30,01

Februari

40,14

94,18

28,04

Mars

40,14

94,18

28,04

April

32,66

84,83

24,84

Maj

33,17

85,46

32,11

Juni

32,00

84,00

30,07

Juli*

30,37

81,59

27,91

Augusti

32,52

84,28

32,23

September

33,37

85,34

33,95

Oktober

32,28

84,10

29,11

November

31,83

83,54

29,31

December

32,91

84,89

31,51


*Elcertifikatsavgiften sänktes den 1 juli 2014 från 3,2 till 2,9 öre/kWh. Därav den större sänkningen av totalpriset jämfört med grundpriset.

VKB:s elpris 2013

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

39,64

93,68

37,46

Februari

38,15

91,81

33,90

Mars

39,36

93,33

37,40

April

38,89

92,74

38,12

Maj

35,73

89,16

32,08

Juni

35,38

88,73

30,40

Juli

36,07

88,46

30,67

Augusti

40,24

93,68

35,80

September

43,91

98,26

40,62

Oktober

39,42

93,03

37,64

November

39,13

92,66

36,62

December

38,50

91,88

31,10

* Energiskatten höjs från den 1 januari från 29,0 till 29,3 öre/kWh och elcertifikatsavgiften sänks från 3,6 till 3,3 öre/kWh (angivna priser är exklusive moms).VKB:s elpris 2012

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

44,12

99,28

34,61

Februari

52,21

109,39

49,87

Mars

39,4

93,38

26,83

April

35,9

88,19

29,89

Maj

37,8

90,68

29,34

Juni

39,7

93,03

32,19

Juli

28,79

79,36

17,31

Augusti

32,93

84,54

23,41

September

34,69

86,74

25,83

Oktober

37,05

90,44

30,42

November

36,43

89,66

29,47

December

42,42

97,15

39,40

* Nytt elcertpris fr.o.m. 1 april 2012 = 3,0 öre/kWh ex moms.
* Fr o m juni 2010 baseras rörliga elpriser på ett volymvägt spotpris.VKB:s elpris 2011

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

57,14

116,3

62,07

Februari

57,83

117,2

57,25

Mars

57,10

116,3

56,33

April

51,53

108,52

48,87

Maj

48,26

104,45

49,15

Juni

49,38

105,85

44,85

Juli

45,88

100,6

37,12

Augusti

46,73

101,66

39,29

September

43,19

97,24

29,99

Oktober

41,74

95,55

29,40

November

51,59

107,86

47,24

December

43,67

97,96

31,79

* Fr o m juni 2010 baseras rörliga elpriser på ett volymvägt spotpris.VKB:s elpris 2010

Månad

Grundpris öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Genomsnittlig rörligt pris
öre/kWh

Januari

51,41

110,60

67,1

Februari

61,84

123,60

93,2

Mars

50,25

109,10

57,4

April

42,88

99,40

42,8

Maj

41,76

97,95

38,3

Juni

42,23

98,54

41,26*

Juli

42,69

98,49

44,19

Augusti

41,99

97,61

41,58

September

43,63

99,66

47,65

Oktober

45,50

102,00

48,18

November

46,72

103,53

54,31

December

54,44

113,18

84,61

* Fr o m juni 2010 baseras rörliga elpriser på ett volymvägt spotpris.VKB:s elpris 2009

Månad

Grundpris
öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Januari

49,96

108,95

Februari

46,30

104,40

Mars

42,73

103,30

April

43,11

100,40

Maj

42,09

99,10

Juni

43,51

100,90

Juli

42,51

99,60

Augusti

42,89

100,10

September

42,32

99,40

Oktober

43,09

100,40

November

43,78

101,23

December

48,66

107,30VKB:s elpris 2008

Månad

Grundpris
öre/kWh

Påslag, Elcert
Energiskatt, MOMS
Totalt Pris
öre/kWh

Januari

48,8

103,8

Februari

45,8

100,1

Mars

42,3

95,8

April

45,2

96,0

Maj

41,3

94,4

Juni

45,8

101,3

Juli

44,8

100,1

Augusti

49,8

107,2

September

50,6

108,2

Oktober

50,0

107,5

November

47,6

104,5

December

45,5

101,8