Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ur under denna vecka. Viss förändring kan ske med hänsyn till aktuellt väder

 

Fritidens brygga

I nära anslutning till Fritidens brygga finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

Kommunen ansvarar för bryggan.

 

 

Stenbryggan

Iläggning samt upptagning av trappan ombesörjer VKB.

Badsäsongen avslutad / trappan upptagen.

 

 

Lisas brygga

Denna brygga finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna. 

1999 kom så en efterlängtad ny brygga, nämligen Lisas brygga som också försetts med en badramp för att rullstolsbundna skall kunna njuta av ett uppfriskande dopp i Sundet.

I anslutning till Lisas brygga finns en tillgänglighetsanpassad badstol som är tillgänglig för dessa personer.

Stolen är inlåst i en bod vid bryggan, koden till låset erhålles via kommunens tillgänglighetssida eller vid förfrågan hos Tempo (Vikens centrum).

Kommunen ansvarar för bryggan.

Badsäsongen avslutad / bryggan upptagen.

 

 

Grähsa brygga

Bryggan finns inom hamnområdet.

Hamnföreningen ansvarar för bryggan. Utläggning av bryggdäcket sker i slutet av maj.

Öresundsbastun finns i anslutning till bryggan.