Badhytterna i Viken

Badhytternas uthyrning är mellan 1/5 - - 30/9.

Inom badhytternas område finns två bryggor, nämligen Fritidens och Lisas brygga vilken försetts med en badramp för att även rullstolsbundna skall kunna njuta av ett uppfriskande dopp i Sundet. Vid Lisas brygga finns en badstol som är tillgänglig för dessa personer.

Dessa bryggor erbjuder till sköna bad i anslutning till nyttjandet av hytterna.

Badsäsongen för detta strandområde gäller från vecka 17 och det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ut under denna vecka. Viss förändring av utplaceringen kan ske med hänsyn till aktuellt väder.

Om intresse finns för att anmäla sig till badhytt gäller följande kriterier.

 • Berättigade att stå i kö för badhytt är endast medlemmar i VKB.
 • Varje medlemskap berättigar till en plats i kön.
 • Förtur har åretruntboende medlemmar.
 • Badhyttsavgiften är 1.500 kr./säsong.
 • Intresseanmälan skriftligt till: VKB, Box 108, 236 03 Viken eller info@vikensbyaforening.se (glöm inte telefonnummer och mailadress).
 • Hyran skall vara betald senast den 1/4.
  Bankgironr.  5705 - 4108. OBS! Vid betalning ange namn och att avgiften gäller badhytt!
 • Hyrestiden är två säsonger. Hyresgästen är välkommen med en ny intresseanmälan efter hyrestidens slut.
 • Nycklar utlämnas 1/5 och återlämnas senast 1/10.
 • Övrig information lämnas här.