logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 35


Byaluren 35  Byaluren 35


Utdrag ur en del artiklar


Projekt badhytt har landat


Byaluren 35
Foto: Pernila Ringström
Emmy hammelfelt, Anni Gabrielson, Elsa Björklund & julia Benke vid den färdiga hytt nr 18


Badhytterna i Viken har en lång historia.
De första uppfördes redan i början av 1900-talet då byns period som sommarviste åt välbärgade familjer inleddes.


Som mest lär det ha funnits sammanlagt 100 hytter från stranden norr om piren ända ut till golfbanan vid Svanebäck. Idag återstår 41 hytter, varav 25 tillhör VKB och 16 är privatägda. Då väder och vind ständigt pinar dessa strandens frontsoldater faller det sig naturligt att underhåll är ett måste.
En av hytterna var riktigt dålig och då kom en förfrågan från byaföreningen till skolan, berättar Göran Axelsson, slöjdlärare på Vikenskolan.
Uppdraget gällde nytillverkning av en badhytt vilket passade åttondeklassarnas kursplan i teknik. Runt 80 elever var inblandade i projektet som löpte under hela förra läsåret och i juni kunde den nya hytten nr 18 – monteras färdig på stranden.


Byaluren 35

Arbetets gång
Till en början fick teorin ta stor plats. Det handlade bland annat om ritteknik, kunskap om fukt och väderpåverkan. Jag träffar fyra tjejer som får representera eleverna bakom nybygget.
När vi inledde nere på stranden och gjorde ritningar i olika vinklar kändes det först oöverstigligt, säger Julia Benke. Då alla av naturliga skäl inte kunde bygga samtidigt på den stora hytten fick de även i uppdrag att göra varsin modell i skala 1:20.
Vi jobbade i olika grupper och man blev taggad av att upptäcka hur långt de andra hade kommit, säger Anni Gabrielson.
Det kändes lite meningslöst att bygga de små hytterna, men efter det förstod man bättre och fick en helhetssyn, menar Elsa Björklund.


En lärorik process
Tjejerna tog uppdraget på allvar men kunde nog ibland känna att bygget var ett stort ansvar för ett gäng fjortonåringar. Ingenting fick lämnas åt slumpen.
Projektet lärde oss att följa en ritning och bygga hållbart. Det är ju viktigt att hytten står emot stormar, säger Elsa.
Vi fick insikt i att se ett mönster och förstå dess sammanhang, tycker Julia.
Om man gjorde fel en gång blev det fel i slutänden, vilket kunde leda till läckage till exempel. Att följa exakta mått var svårt men oerhört viktigt, fyller Emmy Hammelfelt i.


Byaluren 35
Så här känner du igen elevernas badhytt när du ser den på stranden


Viktigt med verklighetsanknytning
Att i skolan kunna erbjuda projekt förankrade i verkligheten är alltid värdefullt, menar slöjdlärare Göran Axelsson.
Det är betydelsefullt för eleverna att deras uppgifter har anknytning till det samhälle de lever i. Han säger att det dock är svårt att hitta sådana projekt, då de måste gå att utföra på skolan under lektionstid och passa in i kursplanen.
Men vi är absolut öppna för fler uppdrag i framtiden och gärna då för 9:orna, säger Göran.


Allmänintresset ett mervärde
Alla tjejerna tycker det känns roligt att hytten de varit med om att bygga, kommer allmänheten till glädje i många år framöver.
Hytterna är ju symboliska för Viken och är nog många som känner oss stolta över att ha skapat något för andra. Det här var ju lite större än att slöjda en smörkniv, avslutar Julia Benke.
Pernilla RingströmTryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3 - 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  29  30  31  32  33  34  36  37  38  39