logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 31


Byaluren 31 Byaluren 31


Utdrag ur en del artiklar


Dansk öl krävde båtklubb - därför startades WBS!
av Olle Lindskog

När jag i samband med Wikens Båtsellskaps, WBS, 45-årsjubileum letade i gamla protokoll fann jag tre svar på frågan varför man startade WBS. Det visade sig att den danska ölen var en viktig orsak.


Den 19:e april 1963 var vi 12 personer som samlades på Vikens Hotell för att bilda en båtklubb. Initiativtagare till mötet var sjökaptenen Bror Malmsten. Av dessa 12 är det idag bara Bertil Lindfors och undertecknad som fortfarande är aktiva i klubben. Bertil valdes vid mötet till interimsstyrelsens sekreterare och jag till intendent.
Mötet enades om att klubben skulle främja såväl motorbåts som segelsporten. Andra väsentliga frågor som en båtklubb i Viken skulle arbeta med var fördelningen av båtplatser samt upptagning och isättning av båtar.

Konstituerande möte
Redan den 17:e maj hölls det konstituerande mötet. Djungeltelegrafen hade verkat i hamnen och man hade även annonserat i dagspressen. På mötet beslöts enhälligt att bilda Wikens Båtsellskap, WBS. Observera stavningen!
Bror Malmsten valdes till ordförande, skeppsredare Mortimer Wedlin till vice ordförande, Olle Cederfeldt till kassör och Bertil Lindfors till sekreterare. Själv blev jag motorbåtsdelegerad eftersom jag var den ende närvarande som hade motorbåt. Vikenkonstnären Gustav Arnes förslag till klubbflagga antogs enhälligt.
Medlemsavgiften blev med dagens mått mätt mycket blygsam. 15 kronor per år för medlem över 21 år. Det hade helt klart lönat sig att redan då betala 150 kr för ständigt medlemskap.


Byaluren 31
WBS första vimpel designad av vikenkonstnären Gustav Arne.


Gemenskap
I Vikens hamn samsades fiskare med sina bottengarn, Vikens varv och ett ökat antal fritidsbåtar. Båtbeståndet i hamnen var allt ifrån små snipor för enbart segel till flottare segelbåtar i mahogny och större motorbåtar. Redan 1959 hade Vikens Optimistjolle Klubb, VOK, bildats. De lite äldre ungdomarna var med i Vikens Snipe Fleet 234.
Vi med motor- och segelbåtar ville också ha en egen organisation för fester och annan samvaro. Ett skäl för att starta WBS.

Kappsegling
Det andra skälet var att man ville kappsegla. I Helsingborg fanns HSS, Helsingborgs Segel Sällskap och i Helsingør HAS, Helsingør Amatör Sejlklubb. De anordnade årligen var för sig ett par kappseglingar, bl a Ven runt resp. Själland Rundt.
För att få vara med och kappsegla måste man vara med i en båtklubb som var ansluten till Svenska Seglarförbundet. I paragraf 6 i det konstituerande protokollet sägs därför att WBS skulle registreras i Svenska Seglarförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund.


Byaluren 31
Kungl. Generaltullstyrelsens beslut.


Certifikat
Det viktigaste skälet för att bilda WBS fanns dock i paragraf 7. Där står: "Sammanslutningen beslöt att söka rättigheter att utfärda certifikat för lustfartyg hos Kungliga Generaltullstyrelsen." Och redan den 14 juni hade Kungl. Generaltullstyrelsen fattat beslut om att bevilja WBS rätt att utfärda certifikat. Eller som resolutionen med diarenummer I 358 och 20 kr i stämpelavgift uttrycker det: "... finner Kungl. Generaltullstyrelsen gott medgiva, att båtsällskapet må med avseende å lustfartyg, tillhörande båtsällskapets medlemmar, åtnjuta sådan rätt, som avses i 126 § tullstadgan." Paragraf 7 gällde nämligen något så viktigt som den danska ölen. Certifikatet skulle innehålla uppgifter om båtens namn, båtens hemmahamn, båtens ägare och hans hemvist. Reglerna om certifikat gällde fram till mitten av 1970-talet.

Omväg för förtullning
1963 fick man nämligen inte segla till Danmark hur som helst.
Nordisk passfrihet fanns men inte tullfrihet. Skulle man segla de fem sjömilen över till Hornbæk måste man först segla till Helsingborg eller Höganäs hamn för förtullning. En omväg på cirka fyra sjömil via Höganäs. Mer än det dubbla om man tog vägen via Helsingborg.
Och motsvarande omväg på vägen hem. Och någon öl fick man inte ha med sig heller. En byråkratisk omväg som tog tid. Förmodligen hade tullen också bara öppet under kontorstid.
Om man hade sprit i båten när man tullade ut så skulle den under hela utlandsresan förvaras i låst skåp, som tullen förseglat. Spriten fick absolut inte röras förrän man hade förtullat efter ankomst till svensk hamn igen.
Med certifikat, och efter betalning av den årliga certifikatsavgiften på 10 kronor, kunde man segla direkt till vilken dansk, norsk eller finsk hamn man ville.
Några större mängder öl fick man med certifikat dock inte köpa i Danmark. Jag har dock hört rykten om att kustbevakningen och tullen gjort beslag i hemvändande båtar som medfört både tre och fyra backar med god dansk öl. Det är först efter EU inträdet som införselreglerna har blivit lite mer liberala, liksom att man nu kan segla till Tyskland, Polen etc. utan tullkrångel.


Byaluren 31
Betald certifikatsavgift för 1963. Varje båtägare utrustades med ett certifikathäfte. Där klistrade man in kvittot på denårliga certifikatsavgiften.


Stort svensk/danskt utbyte
Idag är det det mest naturliga att segla över till en dansk hamn för alla med hamnplats i Viken.
Det är inte bara den danska ölen som drar oss svenskar över Sundet. Den har med dagens växelkurs blivit alltför dyr. Vi får hålla till godo med det danska gemytet.


Byaluren 31
Olle Lindskog och Bertil Lindfors var med när WBS grundades för 46 år sedan.Tryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3 - 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  29  30  32  33  34  35  36  37  38  39