logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 15

Utdrag ur en del artiklar


Kyrkan firade 175-årsjubileum

Biskopen Christina Odenberg och Kjell Lundberg

Biskop Christina Odenberg och kyrkovaktmästare Kjell Lundberg
Vikens vackra kyrka har firat 175-årsjubileum. Det skedde med en festhögmässa söndagen den 5 augusti med deltagande av Christina Odenberg, biskop i Lunds stift.

Lena Heiberg, komminister i Viken, ledde högmässan tillsammans med maken Jörn, som är kontraktsprost för Väsby-Vikens pastorat. Även Lennart Uddling, komminister i Lerbergets kyrka, medverkade.

Samling kring biskopen

Samling kring biskopen. Främre raden från vänster Johanna Redenborg, Birgitta Ericsson Löfgren, Christina Odenberg och Lena Heiberg.
Bakre raden från vänster Matti Lemholt, Lennart Uddling, Jörn Heiberg
och Caroline Lundberg.

Kyrkan har aldrig varit så fin som den är nu, säger hon och tittar på den nyputsade fasaden som hyser i silskenet. Hon berättar att stora förbättringar gjordes för tio år sedan. Då fick kyrkorummet nytt golv av röd kalksten och ett nytt altare som går att flytta med enkla medel. Även predikstolen renoverades.
Med tanke på Vikens sjöfartshistoria målades det välvda taket blått. Och inför årets jubileum skickades de ståtliga votivskeppen och ljuskronorna på putsning hos en specialist.
Det fanns en gammal gråstenskyrka i Viken redan på 1300-talet. På 1600-talet byggdes en liten kyrka i korsvirke men i början av 1800-talet började man planera för den kyrka som finns i dag.
1823 började den nuvarande kyrkan byggas. Då bodde omkring 600 personer i byn. Tack vare frivilligt arbete och ekonomiska uppoffringar från många församlingsbor kunde kyrkan bli verklighet. Den invigdes den 23 juli 1826 av biskop Wilhelm Faxe.

Kvinnan bakom bonaden "Viken"

Gobelängen "Viken" med måtten 240 x 150 cm är komponerad och vävd av Ingan Mittendorf. Den skänktes av Kyrkliga syföreningen i Viken till kyrkstugans invigning den 29 augusti 1981.

Gobelängen Viken

Växterna symboliserar olika saker.

Rosen = Kristi kärlek, gul lilja= nåd, fåglar = sanning, ax = Guds ord, dagligt bröd, snödroppe = frälsning, jordgubbe och klöver = treenighet, liljekonvalj = den helige andes närvaro, Bellis (tusensköna) = evigt liv, Veronica = vara unica medicina, symbol för Kristus, säv = uthållighet, maskros = Kristi martyrdöd, viol = ödmjukhet.

I kyrkstugan i Viken hänger i fonden mellan två fönster i stora salen ovan beskrivna gobeläng. Undertecknad hade glädjen att få göra besök hos kvinnan bakom konstverket, 89-åriga Ingan Mittendorf, som skapat så många intressanta och vackra kyrkotextilier. 250 mässhakar - alla olika - lär finnas runt om i Skånes kyrkor förutom all annan kyrklig och profan textil hon skapat i Sverige under 40 år i sin ateljé i Fogdarp på Hallandsåsens sluttning, som numera också är hennes bostad.

Ingan Mittendorf

Ingan MittendorfIngan Mittendorf föddes 1912 i Stockholm av tyska föräldrar. Inga syskon. Pappan bankjurist, mamman författare. 1918-1920 studier i Anna Sandströms flickskola, en tid som satt djupa spår i positiv bemärkelse.
1920 flytt till Weimar efter föräldrarnas skilsmässa. Där fick hon stiftta bekantskap med många av den tidens kulturpersonligheter.
1929-31 utbildades Ingan Mittendorf på Kulturhistoriska museet i Lund med bland annat eldsjälen Georg Karlin som lärare. Efter Lundatiden flyttade hon till Stuttgart och öppnade där egen vävateljé.

antependiet mässhaken

Vikens kyrka äger också antependiet och mässhaken av Ingan Mittendorf och dessutom en stola och ett predikstolskläde. Textilierna användes vid kyrkans 175-årsjubileum 5 augusti 2001. Till konstnärens glädje förvaras textilierna liggande, vilket är det enda riktiga sättet men tyvärr inte det vanligaste i våra kyrkor.


Ett annorlunda bostadsområde

bostadsområde

Selmas guda, Valborgs guda och Signes guda. Tre före detta lärarinnor har givit namn åt gatorna i Tre gudor, Vikens nya bostadsområde på gamla skoltomten. De undervisade i småskolan som i dag är bibliotek och integrerat i området.
Det är danska Tegnestuen Vandkusten som format området och dess 58 bostadsrätter. HSB fick möjlighet att bebygga så gott som hela kvarteret när låg- och mellanstadieklasserna flyttade till Vikenskolan som en följd av centrala direktiv om en samlad 1-9-skola.
Grävmaskinerna har knuffat omkull de flesta av Bäckaskolans lokaler. Kvar finns gamla matbespisningen och gymnastiksalen, där en privatperson startat Vikens värdshus.


Kjell Lundström - belönad eldsjäl

KjellDet finns många profiler och eldsjälar i Viken. En av dessa är Kjell Lundström, som lagt ned ett stort arbete på Sjöfartsmuseet. Han har iår tilldelats Höganäs kommuns hedersstipendium och dessutom fått stipendium på 5.000 kronor från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Jag började engagera mig i museet 1994 och har efter hand blivit allt mer och mer intresserad. Det är roligt att kunna ställa upp för en ideell förening, säger Kjell Lundström.
Styrelsen för Stiftelsen Sjöfartsmuseet ansökte om stipendium för Kjell Lundström, som aldrig skulle väcka den tanken själv. Han är en blygsam person som inte vill synas.
På Sjöfartsmuseet började han med att rusta upp lokalerna som fick ny färg på väggarna. Sedan röjde han på vinden i museets lokaler i det gamla spruthuset och sorterade prylar för framtida utställningar.

Stipendiaten och sommarutställningen

utställningCirka 1500 föremål har dokumenterats och när museet 1998 fick en trappa till ovanvåningen ökade möjligheten att visa upp föremålen.
Kjell Lundström gick i folkpension för snart fyraår sedan men har fortsatt med sitt engagemang för Sjöfartsmuseet. Sedan dess har han bland annat svarat för olika dokumentationer som samlats i små skrifter, kallade "Vikeniana".
Dessutom har han ställt samman den gångna sommarens utställning "Fisket förr i Viken". Förutom en mängd fotografier och föremål ingår också en lokal ordlista med olika uttryck inom fisket.


Tryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3-4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39