logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 12

Utdrag ur en del artiklar


Värnet i Viken Kanon i Vikens hamn

Bilderna föreställer Värn nr 740 i Viken norr om hamnen längs Strandlyckevägen.
Det fanns 1.049 värn längs Skånekusten - den så kallade Per-Albinlinjen byggda 1939-40.
Värnet i Viken är så väl bevarat att framställning gjorts om att kulturminnesskydda det.

Tor Lange berättar om det militära kulturlandskapet i och kring Viken. Bland annat gick "Öresundsspärren" ett ubåtsskydd som gick från Vikens hamn rätt över till den danska sidan. Han redovisar även Hälsingborgsbatteriet sydost om Viken med fyra kanoner med 4 mils räckvidd.

Batteriet utgör stommen i Beredskapsmuséet som i år visar en minnesutstälning från bl.a. 9 april 1940 då Danmark härtogs av tyskarna.

Lotsbåten i Viken räddade två fiskare drivande på isflak under dramatiska förhållanden den 10 februari 1924.

Värn 740 i Viken Beredskaps Museet

Tryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3-4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39