VKB

Välkommen till VKB's nya hemsida. Allt är ännu inte på plats och vi uppdaterar efterhand.

Vikens Kultur- & Byaförening

VKB – aktuellt

God fortsättning på det nya året!

Vi har den senaste tiden fått in flera dubbla inbetalningar av medlemsavgiften i anslutning till elavtalen. Vi ber er därför att kolla om ni betalt in två gånger. Om så är fallet, meddela via ett mejl till adressen
info@vikenbyaforeninge.se. Glöm inte att ange namn och adress.

Vikens kulturskatter

Paul Jönska-cirkel-web

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan-cirkel-web

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

sjöfartsmuseet-cirkel-web

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook