VKB

Vikens Kultur- & Byaförening

Aktuellt

Tack för Vikenfesten 2018

Tack till alla som var med och bidrog till årets Vikenfest.

Tack till marknads- och hamnfestbesökare. Tack till alla besökare under den Kulturhistoriska söndagen.

Tack till alla goda krafter som gjorde Vikenfesten möjlig.

Tack till alla företag som stöttade Vikenfesten

Ett stort tack till våra sponsorer; Fremlab, Öresundskraft, Höganäs Energi, Tre revisorer i Hbg, Advokatfirman Lindahl, Bildeve, Bästa Bostaden, Per i Viken och UP-hallen.

Ett varmt tack till alla företag som skänkte vinster till VKB:s lotteri: Sans och Balans, Lantmännen, Tempo,  Beauty by Cecilia, Boloform, Bex sport, Blue Art Promotion, Vikens Blomsterhandel, Conditori Öresund.

Vikens kulturskatter

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook