VKB

Vikens Kultur- & Byaförening

Aktuellt

Trädgårdsrunda
i Paul Jönska trädgården

Helgen den 16 och 17 juni deltar Paul Jönska gården i den nordvästskånska Trädgårdsrundan. Läs mer om evenemanget under VKB/Aktuellt eller om trädgården under Kulturskatter/Paul Jönska gården.

Boka dessa datum

Affisch VKB Vikenfesten_förslag3

Vikens kulturskatter

Paul Jönska Gården

Det var kaptenen Paul Jönsson, befälhavare på ett av Kullabygdens första ångfartyg "Kattegatt", som lät uppföra byggnaden omkring 1880.

Sophiamöllan

Sophiamöllan är en vädermölla av holländsk typ. Möllan byggdes 1838 för att möta ett utvecklat jordbruks krav på stor förmalningskapacitet.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 - 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat.

Följ VKB på facebook